Maandarchieven: juni 2020

Oproep van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Als bijlage gaat een brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, waarin de mogelijkheid geboden wordt aan één of meerdere advocaten(kantoren) om de Belgische staat te vertegenwoordigen in geschillen aangaande de toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering […]

BJB/CJB – BELANGRIJKE INFO BJB ZITTING – CENTRALE SECTIES #vakantiezittingen juli & augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand hebben een exit-strategie uitgewerkt Die moet er voor zorgen dat de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw kunnen doorgaan in de Regentschapsstraat 63 maar ook dat dit kan gebeuren in veilige omstandigheden. Dit laatste maakt dat we ervoor gekozen hebben om deze heropstart geleidelijk […]

Resultaten verkiezingen 2020

Geachte confraters, Op de Algemene Vergadering van 16 juni 2020 werden de resultaten van de verkiezing van de stafhouder, de 16 leden van de raad van de Orde , de vertegenwoordiger van de stagiairs en de 16 afgevaardigden van de Nederlandse Orde in de Algemene Vergadering van de OVB bekendgemaakt. U vindt de uitslag hier. […]

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private