Welkom

icon

Wat doet de Brusselse balie voor haar advocaten?

icon

Welke deontologische regels zijn van toepassing aan de Brusselse balie?

icon

Hoe kan een advocaat de Brusselse balie snel contacteren?

Nieuws

Oproep van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken

Als bijlage gaat een brief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Vreemdelingenzaken, waarin de mogelijkheid geboden wordt aan één of meerdere advocaten(kantoren) om de Belgische staat te vertegenwoordigen in geschillen aangaande de toepassing van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering […]

BJB/CJB – BELANGRIJKE INFO BJB ZITTING – CENTRALE SECTIES #vakantiezittingen juli & augustus 2020

De Commissie Juridische Bijstand en het Bureau van Juridische Bijstand hebben een exit-strategie uitgewerkt Die moet er voor zorgen dat de zittingen van het Bureau Juridische Bijstand opnieuw kunnen doorgaan in de Regentschapsstraat 63 maar ook dat dit kan gebeuren in veilige omstandigheden. Dit laatste maakt dat we ervoor gekozen hebben om deze heropstart geleidelijk […]

STagiairs

Uw stafhouder aan het woord

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private