Welkom

icon

Wat doet de Brusselse balie voor haar advocaten?

icon

Welke deontologische regels zijn van toepassing aan de Brusselse balie?

icon

Hoe kan een advocaat de Brusselse balie snel contacteren?

Nieuws

Mededelingen in kort bestek

Verzoekschriften collectieve schuldenregeling De heer hoofdgriffier van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank heeft een concepttekst opgemaakt voor het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling bij toepassing van artikel 1675/4 Gerechtelijk Wetboek. Advocaten worden geadviseerd om deze modeltekst te volgen zodat de arbeidsrechtbank op snelle en efficiënte wijze kan nagaan of het verzoek gegrond is, op basis […]

Oprichting pool interventieadvocaten

Nog in het verlengde van de internationale vrouwendag heeft de raad van de Orde zich gebogen over de oprichting van een interventiepool van ervaren, door de raad van de Orde erkende advocaten, die structureel inspringen wanneer op kleine(re) kantoren werkzame advocaten werkonbekwaam zijn wegens ziekte of ongeval, of met zwangerschapsverlof zijn. De interventieadvocaten verzekeren de […]

STagiairs

Uw stafhouder aan het woord

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private