Voor advocaten

Aanvragen van attesten

  1. Attest waarin wordt vermeld dat ik ingeschreven ben bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (met vermelding van datum).
  2. Attest waarin wordt vermeld dat ik was ingeschreven en ben weggelaten bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (met vermelding van datum)
  3. Attest waarin wordt vermeld dat ik ben ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (met vermelding van datum) en dat ik sedert mijn inschrijving bij de NOAB nooit het voorwerp heb uitgemaakt van enig tuchtonderzoek, noch een tuchtsanctie heb opgelopen.
  4. Attest waarin wordt vermeld dat ik ben ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (met vermelding van datum) en dat ik verzekerd ben bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (beroepsaansprakelijkheid met vermelding van bedrag)
  5. Attest voor de New Yorkse Balie (Engels).

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private