Stageverplichtingen

Deelname BJB

Gedetailleerde informatie vindt u hier.

 

Deelname aan drie balie-activiteiten

De stagiairs ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel moeten in de loop van hun driejarige stage verplicht deelnemen aan drie balie-activiteiten.

De stagiairs kiezen zelf hoe zij hun deelname aan drie activiteiten spreiden over hun stage in overleg met hun stagemeester.

Tot de mogelijkheden van balie-activiteiten behoren o.a. aanwezigheid tijdens de Plechtige Openingszitting, de Rouwhulde, de Algemene Vergadering, deelname aan het project De Zitting, de Opendeurdag, de stand van de Orde op Batibouw, het project Advocaat in de school, Pleitwedstrijd en de betrokkenheid van stagiairs bij de werking of het bestuur van de JABkes of het Vlaams Pleitgenootschap. U kan dit ook terugvinden in het PV nr.13 en 14 van de Raad van de Orde.

Het is de stagiairs ook toegelaten eigen voorstellen naar voor te brengen die door de Stagecommissie en de Raad aanvaard en gelijkgeschakeld kunnen worden met de verplichtingen.

 

Pleitoefeningen

Tijdens het tweede stagejaar dient de stagiair deel te nemen aan de verplichte pleitoefeningen. U kan pas deelnemen indien u het jaar ervoor heeft deelgenomen aan de verplichte balielessen Communicatievaardigheden.

U zal begin januari per mail op de hoogte gebracht worden van de data, locatie, tegenstrever en casus die u moet behandelen.

 

Permanente vorming

Elke stagiair is onderworpen aan de deontologische verplichting ‘permanente vorming’ waarbij men 20 punten per gerechtelijk jaar dient te behalen. Een stagiair is vrijgesteld van deze verplichting tijdens het gerechtelijk jaar dat de balielessen worden gevolgd en het BUBA attest wordt behaald. Indien de stagiair toch punten permanente vorming heeft behaald, zullen deze automatisch worden overgezet naar het daarop volgend gerechtelijk jaar.

U vindt hier het reglement van de OVB onder hoofdstuk II.3 Permanente vorming in de Codex Deontologie voor Advocaten.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private