Stagecommissie

Overeenkomstig artikel 15 van het stagereglement van de OVB worden de taken van de Stagecommissie als volgt omschreven:

 • verleent advies over de stageovereenkomst die werd afgesloten tussen de stagemeester en de stagiair
 • verleent advies over het verzoek tot schorsing of onderbreking van de stage of de verlenging daarvan door de stagiair
 • verleent advies over de nieuwe stageovereenkomst die wordt afgesloten na de onderbreking van de stage
 • verleent advies over het verrichten van een gelijkgestelde stage
 • verleent advies over de opname van de stagiair op het tableau van de Orde
 • verleent advies over de opname van een kandidaat-stagemeester op de lijst van de stagemeesters
 • neemt kennis van de voortijdige beëindiging van de stageovereenkomst
 • volgt in het geval van deze voortijdige beëindiging de overgang naar een nieuwe stagemeester op
 • neemt kennis van de stageverslagen opgesteld door de stagemeester en de stagiair en ziet deze na
 • waakt voor de naleving van de verplichtingen van de stagiair en de stagemeester
 • bemiddelt in geschillen tussen de stagiair en de stagemeester
 • verleent advies aan de stafhouder en de raad van de Orde in verband met elk probleem dat met betrekking tot de stage rijst.

 

U kan de voorzitter aanschrijven via het het secretariaat van de Stageschool:

Peggy Becker
Verantwoordelijke Vorming NOAB
Regentschapsstraat 63, verdieping -1
1000 Brussel

peggy.becker@baliebrussel.be

 

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private