Persoonlijke behandeling van dossiers

Aangezien de behandeling van ‘pro-deo dossiers’ een onderdeel uitmaakt van de opleiding als advocaat-stagiair ter voorbereiding van de inschrijving op het tableau, dient iedere advocaat-stagiair de toevertrouwde ‘pro-deo dossiers’ persoonlijk te behandelen.

Dit is een deontologische verplichting van iedere advocaat-stagiair en zoals bepaald in artikel 256 Codex: “Behoudens uitdrukkelijke toelating van zijn sectiehoofd mag een aangestelde advocaat zich in een hem door het Bureau voor Juridische Bijstand toevertrouwde zaak niet door een confrater laten vervangen.”

Indien per uitzondering toch een beroep gedaan dient te worden op een vervanger, moeten de volgende regels gerespecteerd worden zoals opgenomen in het Vademecum Juridische Tweedelijnsbijstand van het OVB.

Indien een advocaat-stagiair wordt opgevolgd door een confrater dan moet deze confrater steeds een nieuw aanstellingsformulier invullen en laten ondertekenen door een sectiehoofd.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private