Organisatie van de sectievergaderingen

De advocaat-stagiair dient 12 sectievergaderingen tijdens de stageperiode bij zijn toegewezen sectiehoofd bij te wonen.

Bij afwezigheid dient de advocaat-stagiair het secretariaat van het BJB te verwittigen en dit ten laatste vóór 9u ‘s morgens per e-mail (bjb@baliebrussel.be).

U volgt de sectievergadering ENKEL bij het toegewezen sectiehoofd.

Om toegelaten te worden op het tableau na afloop van de drie jaar stage, wordt aanvaard dat minimum 5 zaken voldoende zijn. Dit op voorwaarde dat het effectief inhoudelijk bewerkte zaken zijn en er voldoende diversificatie is (hierbij wordt rekening gehouden met de realiteit dat veel dossiers vluchtelingenzaken zijn). Een loutere aanstelling gevolgd door een consultatie, waarna men nooit meer iets van de cliënt verneemt, volstaat dus niet om in aanmerking genomen te worden als volwaardige zaak. De advocaat-stagiair moet daadwerkelijk stappen ondernomen hebben in het dossier. Salduz dossiers tellen niet mee. De dossiers moeten niet afgesloten zijn, wel minstens  de status ‘dossier open’ bevatten.

Indien aan deze voorwaarden niet werd voldaan of volgens de noden van de dienst, kan de Voorzitter van de Stagecommissie aan de advocaat-stagiair vragen om meer dan 5 zaken te behandelen.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private