Inschrijving op het Tableau

Na afloop van drie jaar stage, te rekenen vanaf datum inschrijving op de lijst van stagiairs, dient iedere advocaat-stagiair spontaan zijn inschrijving op het tableau aan te vragen (art. 29 Codex).

Deze aanvraag wordt gedaan in de vorm van een brief gericht aan de Stafhouder van de Orde en wordt vergezeld van:

  1. Verzoek inschrijving Tableau (download)
  2. Overzicht pro-deo zaken:print van het overzicht (kaders) op het privaat luik
  3. Overzicht deelname drie balie activiteiten (zie hier)
  4. Model eindverslag stagemeester (download)
  5. Model eindverslag stagiair (download)
  6. Model verslag sectiehoofd BJB (model 1)
  7. Kopij van uw bekwaamheidsattest (BUBA attest): u vindt dit terug in uw persoonlijke fiche op het privaat luik.

Indien de advocaat-stagiair tijdens zijn stage van stagemeester is veranderd, dient hij tevens voor elke stagemeester een tussentijds verslag over te maken van zowel de advocaat-stagiair als van de stagemeester.

Alle documenten worden bezorgd ter attentie van de Stagecommissie op het secretariaat van de Stageschool, Regentschapstraat 63 (verdieping -1) te 1000 Brussel.

Indien de advocaat-stagiair na afloop van de drie jaar stage zijn/haar aanvraag tot inschrijving op het tableau niet spontaan indient, zal hij/zij een aanmaning ontvangen. Indien deze aanmaning onbeantwoord blijft, zal de advocaat-stagiair opgeroepen worden om zich te komen verantwoorden vóór de Stagecommissie.

Het niet-beantwoorden van een brief die u wordt gericht door de Stafhouder, een lid van de Raad van de Orde of de diensten van het secretariaat is een inbreuk op de deontologische regels die het beroep van advocaat beheersen.

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private