Aanvraag stageschorsing, –onderbreking of weglating

Indien u de stage wenst te onderbreken of te schorsen dient u een schrijven te richten aan de Stafhouder met vermelding van de startdatum, de periode van de schorsing en/of onderbreking en de reden. Dit kan max. voor een jaar aangevraagd worden. Daarna kan eventueel een verlenging van max. een jaar toegestaan worden. Bij langere periode wordt de weglating aangeraden. Bij weglating vermeldt u de datum van schrapping van de lijst van stagiairs en eventuele reden.

Schorsing: de schorsing is de tijdelijke ontheffing van de verplichtingen van de stage. Gedurende de schorsing blijft de stagiair advocaat en onderworpen aan de deontologische verplichtingen die op advocaten rusten, hierin begrepen de financiële verplichtingen tegenover de Orde. De schorsing van de stage maakt geen einde aan de stageovereenkomst. Enkel de wederzijdse verplichtingen van de stagemeester en stagiair worden voor de periode van de schorsing geschorst.

Onderbreking: de onderbreking is de tijdelijke weglating van de lijst van de stagiairs. Gedurende de onderbreking verliest de stagiair de hoedanigheid van advocaat. De onderbreking beëindigt de stageovereenkomst.

Weglating: bij weglating verliest u alle reeds verworven stageverplichtingen. Bij eventuele terugkeer naar de Balie dient u vanaf nul te herstarten (tenzij de weglating is aangevraagd wegens overstap naar een andere Balie).

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private