Maatregelen hoven en rechtbanken: bericht bestemd voor de rechtszoekende

Geachte heer, mevrouw,

De maatregelen, genomen rond de Corona-crisis, zorgen ervoor dat ook de hoven van beroep en rechtbanken op een verminderde capaciteit moeten draaien en dat zeer veel zittingen niet zullen doorgaan.

De algemene regel is dat enkel dringende zaken (waaronder deze van gedetineerden of zaken waarin de gezondheid of fysieke integriteit in het gedrang komen) worden behandeld. Daarnaast tevens de burgerlijke zaken die schriftelijk kunnen afgehandeld worden. De andere zaken zullen worden uitgesteld naar een latere datum.

Dit geldt uiteraard ook voor zaken die nog moeten ingeleid worden.

Deze maatregelen gelden tot minstens 19 april 2020.

Wij raden u aan contact op te nemen met uw raadsman om na te gaan of uw zaak al dan niet zal behandeld worden. Wij vragen u rekening te houden met het feit dat ook advocaten zich moeten houden aan de genomen maatregelen en hun werk nu moeten doen in zeer moeilijke omstandigheden.

Als bijlage het overzicht van de werking van de hoven van beroep en de rechtbanken tijdens deze ongeziene crisis.

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel

Contact

Nederlandse Orde van Advocaten
bij de balie te Brussel
Gerechtsgebouw
Poelaertplein
1000 Brussel

Tel. 02/508 67 62
Fax 02/514 22 66
orde@baliebrussel.be

KBO nr: 248012469

 

balie logo

main_nav_private