Toon menu
03 apr 2017

Eedaflegging 12 juni 2017: neerlegging vereiste documenten uiterlijk 2 juni 2017, 16u

Eedaflegging 12 juni 2017: neerlegging vereiste documenten uiterlijk 2 juni 2017, 16u

De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de Procureur-Generaal vindt plaats om 8u45 stipt. De voorstelling en eedaflegging gebeuren in toga.

Uitzonderlijk mogen de toekomstige stagiairs en de stagemeesters zich op 12 juni 2017 aanbieden aan de hoofdingang van het Justitiepaleis. Hier zal een medewerkster van de Orde staan om de doorgang vlotter te laten verlopen vanaf 8u00. De stagemeesters dienen wel in het bezit te zijn van hun advocatenbadge.

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Neerlegging stukken eedaflegging 12 juni 2017: uiterlijk 2 juni 2017

De inlichtingen over de data van de eedaflegging, de stukken die moeten worden neergelegd op het Eerste Bureau van het Parket-Generaal, de uiterlijke datum om deze stukken neer te leggen en de openingsuren van de diensten kan u raadplegen via de site van het Openbaar Ministerie

Neerlegging stukken op het secretariaat van de Nederlandse Orde - Stage

Wij raden de kandidaat-stagiair ten stelligste aan om, voorafgaand aan het sluiten van een stageovereenkomst, na te kijken of de toekomstige stagemeester is opgenomen op de lijst van erkende stagemeesters. Indien de naam hierop niet voorkomt, zal de toekomstige stagemeester, conform art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten, een aanvraag moeten richten aan de Raad van de Orde om op deze lijst opgenomen te worden. De kandidaat-stagiair kan hem/haar hierop attent maken. 

Daarna kan de kandidaat-stagiair het origineel stagecontract het origineel stagecontract, 3 pasfoto's en de ingevulde Precuradocumenten (m.b.t. de collectieve verzekering van de Balie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid bij OVV Precura) binnen te brengen (zijnde het toetredingsformulier en medisch inlichtingenblad) op het secretariaat van de Stage te Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel, dit binnen dezelfde termijn als neerlegging stukken voor de eedaflegging.

Alle informatie omtrent de eedaflegging vindt u ook hier.