Toon menu
11 apr 2018

Eedaflegging 4 juni 2018: neerlegging stukken uiterlijk 25/05/2018

Wij raden de kandidaat-stagiair ten stelligste aan om, voorafgaand aan het afsluiten van een stageovereenkomst, na te kijken of de toekomstige stagemeester voldoet aan de voorwaarden en is opgenomen op de lijst van erkende stagemeesters. Indien de naam van uw stagemeester hierop niet voorkomt, zal de toekomstige stagemeester, conform art. 30 van de Codex Deontologie voor Advocaten, een aanvraag moeten richten aan de Raad van de Orde om op deze lijst opgenomen te worden. De kandidaat-stagiair kan hem/haar hierop best attent op maken. Indien uw toekomstige stagemeester lid is van de Franse Orde, neemt u best contact op met het secretariaat van de Stageschool via stageschool@baliebrussel.be.

Om de eed te kunnen afleggen en om ingeschreven te kunnen worden op de lijst van de stagiairs, dient iedere kandidaat-stagiair een schriftelijke stageovereenkomst te ondertekenen met zijn/haar stagemeester (zie model OVB: stageovereenkomst).

De diplomavereisten kan u hier downloaden.