Toon menu

Eedaflegging

Eedaflegging

Eedaflegging maandag 3 december 2018

Op 3 december 2018 vindt de vierde eedaflegging van het gerechtelijk jaar 2018-2019 van bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel plaats.

De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel en aan de ProcureurGeneraal vindt plaats om 8u45 stipt. De voorstelling en eedaflegging gebeuren in toga.

Stagiairs worden met hun stagemeesters in toga verwacht aan de ingang van de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep om 8u15. Stagiairs dienen zich om 8u45 reeds in de zaal te bevinden. Op de toegewezen plaats van de kandidaat-stagiair zal een informatieve map liggen.

Vanwege de verstrengde veiligheidsmaatregelen in het Justitiepaleis van Brussel dienen alle bezoekers en advocaten, die niet in het bezit zijn van een toegangsbadge, via een scanstraat te passeren om toegang te krijgen tot het Justitiepaleis.

U bent best tijdig aanwezig!

Eedaflegging maandag 1 oktober 2018

In oktober vindt de eedaflegging op maandag 1 oktober 2018 plaats in de Plechtige Zittingszaal van het Hof van Beroep. 

De stagiairs, vergezeld van hun stagemeester,  kunnen zich vanaf 13u15 aan de grote ingang van het Justitiepaleis aanmelden. De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep, de Procureur-Generaal en de Stafhouder zal plaatsvinden om 14u30 in zittingszaal 1.33 van het Hof van Beroep.

Familieleden zijn welkom om de eedaflegging die plaatsvindt in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep vanaf 15u bij te wonen op een groot scherm dat in de wandelzaal van het gerechtsgebouw zal worden geplaatst. Er wordt wel gevraagd tijdig aanwezig te zijn daar de familieleden via de scanstraat dienen te passeren.

In de plechtige zittingszaal worden enkel de stagiairs en hun stagemeester (in toga) toegelaten.

Elke kandidaat-stagiair, die de formaliteiten heeft vervuld en wordt toegelaten, wordt hierop uitgenodigd (zie rubriek 'formaliteiten voor de eedaflegging').

De kandidaat-stagiairs worden samen met hun stagemeester verwacht voor de voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep en de Procureur-Generaal in de gang van het Hof van Beroep op de 1e verdieping rechts van het gerechtsgebouw.

Een kandidaat-stagiair dient tot de eed voorgedragen te worden door een advocaat die ten minste 7  jaar is ingeschreven op het tableau. Indien de kandidaat-stagiair vergezeld is van een stagemeester, die nog geen 7  jaar op het tableau is ingeschreven of niet vergezeld is, dan zal hij/zij door de Stafhouder worden voorgesteld. (art. 429 Ger. Wb.)

Bij het afroepen van de namen, staat elke kandidaat-stagiair op zijn beurt recht, steekt zijn/haar rechterhand op en zegt "Ja, dat zweer ik". Na de eedaflegging volgt een speech door de Procureur Generaal, waarna de zitting wordt gesloten en wordt een receptie aangeboden door de balies van Brussel, Nijvel en Leuven.

Eedaflegging maandag 3 september 2018 

Overeenkomstig artikel 429 Ger. Wb. vindt de eerste openbare eedaflegging plaats op maandag 3 september 2018 in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep. De voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep, de Procureur-Generaal en de Stafhouder zal plaatsvinden om 13u30

De stagiairs, vergezeld van hun stagemeester,  kunnen zich vanaf 12u30 aan de grote ingang van het Justitiepaleis aanmelden. Familieleden zijn welkom om de eedaflegging die plaatsvindt in de plechtige zittingszaal van het Hof van Beroep vanaf 15u bij te wonen op een groot scherm dat in de wandelzaal van het gerechtsgebouw zal worden geplaatst. Er wordt wel gevraagd tijdig aanwezig te zijn daar de familieleden via de scanstraat dienen te passeren.

In de plechtige zittingszaal worden enkel de stagiairs en hun stagemeester (in toga) toegelaten.

Elke kandidaat-stagiair, die de formaliteiten heeft vervuld en wordt toegelaten, wordt hierop uitgenodigd (zie rubriek 'formaliteiten voor de eedaflegging').

De kandidaat-stagiairs worden samen met hun stagemeester verwacht voor de voorstelling aan de Eerste Voorzitter van het Hof van Beroep en de Procureur-Generaal in de gang van het Hof van Beroep op de 1e verdieping rechts van het gerechtsgebouw.

Een kandidaat-stagiair dient tot de eed voorgedragen te worden door een advocaat die ten minste 7  jaar is ingeschreven op het tableau. Indien de kandidaat-stagiair vergezeld is van een stagemeester, die nog geen 7  jaar op het tableau is ingeschreven of niet vergezeld is, dan zal hij/zij door de Stafhouder worden voorgesteld. (art. 429 Ger. Wb.)

Bij het afroepen van de namen, staat elke kandidaat-stagiair op zijn beurt recht, steekt zijn/haar rechterhand op en zegt "Ja, dat zweer ik". Na de eedaflegging volgt een speech door de Procureur Generaal, waarna de zitting wordt gesloten en wordt een receptie aangeboden door de balies van Brussel, Nijvel en Leuven.