Toon menu

Advocatenkaart CCBE

U kunt uw advocatenkaart CCBE hier aanvragen, deze kost 5,00 euro

Deze kaart geeft aan dat u ingeschreven bent bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Ze is 3 jaar geldig en geeft u toegang tot de meeste gerechtsgebouwen en gevangenissen van de Europese Unie.

Nadat uw online betaling van 5,00 euro is bevestigd, kan u langskomen op het secretariaat van de Orde (Justitiepaleis Brussel, 1ste verdieping, lokaal 1.46) om de advocatenkaart op te halen. Vergeet niet een recente pasfoto mee te brengen. Zonder recente pasfoto is de advocatenkaart niet geldig en kan ze niet worden afgeleverd.

In geval van diefstal van uw advocatenkaart, gelieve de volgende procedure (pdf download) te willen volgen.