Toon menu
NOAB Nieuws
15/09/2015

Eedaflegging 1 september 2015: filmreportage

Op 1 september 2015 legden 119 stagiairs de eed af.

U vindt hieronder de linken naar de beelden van de eedaflegging en en plechtige openingszitting:

- deel 1

- deel 2

- deel 3

- deel 4

- deel 5

- deel 6

03/09/2015

Eedaflegging 5 oktober 2015: neerlegging nodige documenten ten laatste op 25 september 2015

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging van 5 oktober 2015 dienen zich uiterlijk op 25 september 2015 aan te melden op het parket-generaal te Brussel (1e bureau, tel. 02/508.66.34) met de vereiste documenten zijnde het origineel diploma, een getuigschrift van nationaliteit en een getuigschrift van goed gedrag en zeden. Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 5 oktober 2015. De diensten zijn open van 8u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u.

Eveneens dient de kandidaat-stagiair ten laatste op 25 september 2015, 16u00, een originele, ondertekende en ingevulde stageovereenkomst binnen te brengen op het secretariaat van de Stageschool, Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel samen met het ingevuld Precura document (toetredingsformulier en vragenlijst) en vier pasfoto's

Meer info m.b.t. de eedaflegging van 5 oktober 2015 vindt u hier.