Toon menu
NOAB Nieuws
26/11/2015

Vrijdag 27 november 2015 : alle gerechtsgebouwen terug open

Voor vrijdag 27 november hebben de verschillende Korpsoversten de volgende beslissingen genomen gelet op de verlaging van het dreigingsniveau van 4 naar 3.

26/11/2015

Persbericht: rechtsbedeling in Brussel verlamd

U vindt hier een persbericht betreffende de rechtsbedeling in Brussel op en rond de Campus Poelaertplein in tijden van terreurdreiging.

24/11/2015

Dringend bericht over de openingsconferentie van donderdag 26 en vrijdag 27 november a.s

De aanhoudende terreurdreiging en het handhaven van alarmfase 4 in het Brusselse Gewest noodzaken ons alle activiteiten in het kader van de Openingsconferentie van het 125ste werkingsjaar van het Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel op donderdag 26 en vrijdag 27 november a.s. te verzetten naar een latere datum, nl. donderdag 3 en vrijdag 4 maart 2016.

Meer informatie vindt u hier.

02/11/2015

Eedaflegging 7 december 2015: neerlegging nodige documenten ten laatste op 27 november 2015

De kandidaat-stagiairs voor de eedaflegging van 7 december 2015 dienen zich uiterlijk op 27 november 2015 aan te melden op het parket-generaal te Brussel (1e bureau, tel. 02/508.66.34) met de vereiste documenten zijnde het origineel diploma, een getuigschrift van nationaliteit en een getuigschrift van goed gedrag en zeden. Na deze datum zullen geen dossiers meer worden aanvaard voor de eedaflegging van 7 december 2015. De diensten zijn open van 8u30 tot 11u30 en van 12u30 tot 16u.

Eveneens dient de kandidaat-stagiair ten laatste op 27 november 2015, 16u00, een originele, ondertekende en ingevulde stageovereenkomst binnen te brengen op het secretariaat van de Stageschool, Regentschapsstraat 63 (-1), 1000 Brussel samen met het ingevuld Precura document (toetredingsformulier en vragenlijst) en vier pasfoto's

Meer informatie omtrent de eedaflegging vindt u hier.